Совет Как

Обчислити масову частку Оксигену

В данній статті ми розглянемо, як обчислити масову частку оксигену у двох речовинах: вуглекислому газі (CO2) та гашеному вапні (Ca(OH)2).

Вуглекислий газ (CO2)

Масова частка оксигену у вуглекислому газі (CO2) може бути обчислена з використанням молярних мас оксигену та вуглецю. Первісно, нам потрібно знати молярні маси цих елементів:

Молярна маса оксигену (O) = 16 г/моль Молярна маса вуглецю (C) = 12 г/моль

Для обчислення масової частки, необхідно знати загальну мольну масу сполуки CO2. В загальному випадку, масова частка може бути обчислена як:

Масова частка оксигену = (Молярна маса оксигену * Кількість атомів оксигену у сполуці) / Загальна мольна маса сполуки CO2

У сполуці CO2, є один атом вуглецю та два атоми оксигену. Отже, заміняючи значення в формулі, отримуємо:

Масова частка оксигену у CO2 = (16 г/моль * 2) / (12 г/моль + 16 г/моль * 2) = 32 г / (12 г + 32 г) = 32 г / 44 г ≈ 0.73

Таким чином, масова частка оксигену у вуглекислому газі (CO2) складає близько 0.73 або 73%.

Гашене вапно (Ca(OH)2)

Масова частка оксигену у гашеному вапні (Ca(OH)2) може бути обчислена аналогічним чином.

Молярна маса оксигену (O) = 16 г/моль Молярна маса кальцію (Ca) = 40 г/моль Молярна маса водню (H) = 1 г/моль

У сполуці Ca(OH)2, є два атоми оксигену. Отже, замінюючи значення в формулі, отримуємо:

Масова частка оксигену у Ca(OH)2 = (16 г/моль * 2) / (40 г/моль + 16 г/моль + 2 г/моль * 1) = 32 г / (40 г + 16 г + 2 г) = 32 г / 58 г ≈ 0.55

Таким чином, масова частка оксигену у гашеному вапні (Ca(OH)2) складає близько 0.55 або 55%.

Висновок: Масова частка оксигену у вуглекислому газі (CO2) складає близько 73%, тоді як масова частка оксигену у гашеному вапні (Ca(OH)2) складає близько 55%.